vadipats.lv

Vadipats.lv sistēma Biedrībām

15.12.2011, Ministru kabinets (MK) galīgā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par grāmatvedību” un Biedrību un nodibinājumu likumā, kas atļauj iesniegt vienkāršotu gada pārskatu un kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā mazajām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām. Līdz 31.12.2011 visām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, izņemot reliģiskajām, grāmatvedību jākārto divkāršā ieraksta sistēmā.

Sākot ar 01.01.2012 Vienkāršā ieraksta risinājumu var izmantot biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR (iepriekš 25 000 Ls ) (turpmāk tekstā „Biedrības”).

Vadipats.lv sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (www.nvo.lv) sākot ar 01.01.2012 vortālā VADIPATS.lv, izmantojot esošo sistēmas platformu, piedāvā Latvijā pirmo un vienīgo Bierībām domāto uzskaites sistēmu, kas atbilst jaunajām grāmatvedības prasībām un veidota tā, lai ievērojami atvieglotu ne vien biedrību grāmatvedību, bet arī gada pārskatu sagatavošanu.

Priekšrocības

Izmantojot sistēmu, Biedrības, uzlabo efektivitāti, samazina birokrātisko slogu un samazina izmaksas, iegūstot virkni priekšrocības:

  • Vadipats.lv uzskaites sistēmā iespējams augšupielādēt un elektroniski uzglabāt attaisnojuma dokumentu kopijas
  • Sistēma veidota, maksimāli domājot par lietošanas vienkāršību, un, lai pateicoties uzbūvei un lietošanas pamācībai, nerastos jautājumi vai ievades neskaidrības.
  • Vadipats.lv uzskaites sistēmā ļoti ērti veikt sadarbības partneru un biedru uzskaiti un Izrakstīt rēķinus, īpaši tāpēc, ka vienreiz ievadītie dati nav pēc tam jādublē atskaitēm vai žurnālam.
  • Sistēma sniedz priekšrocības analizēt ieņēmumus un izdevumus
  • Ar vadipats.lv sistēmas palīdzību iespējams automātiski sagatavot un iesniegt Biedrību gada pārskatu.
  • Izmantojot sistēmas iekšējo ziņojumu apmaiņu un forumu, iespējams efektīgi risināt arī sarežģītākus jautājumus un problēmas.
  • Sistēmā ir integrētas jaunākās likumdošanas prasības, kas, pateicoties tiešsaistes principiem, tiek uzturētas automātiski un ir pieejamas visiem sistēmas lietotājiem.

Alternatīvas

Šobrīd VADIPATS.lv ir vienīgā Biedrībām domātā vienkāršā ieraksta uzskaites sistēma Latvijā. Līdz ar to sistēmai ir tikai 2 alternatīvas:

  • Par maksu algot grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju.
  • Uzskaiti kārtot pašiem Ms.Exel tipa žurnālos, no kuru datiem gada beigās tiktu gatavots gada pārskats.

Abos minētajos gadījumos Biedrību izmaksas gadā šobrīd pārsniedz 400 EUR (atbilstoši Baltic Institute of Social Sciences pētījumam par grāmatvedības slogu Biedrībām 2011.gadā). Šis izmaksas veido kā naudas izdevumi, tā ieguldītais darbs.

Cena

Vienkāršā ieraksta uzskaite Biedrībām, atbilstoši VADIPATS.lv principiem, ir un būs bezmaksas. Pieeja jebkuriem papildpakalpojumiem par taksācijas gadu ir maksas. Vienreizēja gada maksa ir EUR 20,- (2000 kredītpunkti). Veicot šo maksājumu Biedrībām būs iespēja automātiski gatavot atskaiti - Gada pārskatu, kā arī būs pieejama pilna rēķinu izrakstīšanas moduļa funkcionalitāte. Tāpat Biedrībām būs pieejami arī visi nākotnes papildpakalpojum.

Biedrībām ir iespēja iegādāties arī papildus datu uzglabāšanas vietu (50Mb (395 kp) un 100 Mb (750kp)) dokumentu augšupielādei un pievienošanai uzskaitei.