vadipats.lv

Vadipats.lv sistēma Mikrouzņēmumiem

Vadipats.lv ir vienīgā Latvijā sertificētā grāmatvedības uzskaites sistēma mikrouzņēmumiem, kas izmanto vienkāršā ieraksta uzskaites sistēmu. Sistēmas atbilstību likumdošanai un piemērotību ir atzinusi Latvijas Grāmatvežu Asociācija un Latvijā atzīti mikrouzņēmējdarbības konsultanti.

2011.gada maijā vadipats.lv projekta uzturētājs "VGP" SIA noslēdza sadarbības līgumu ar Ekonomikas Ministriju par bezmaksas grāmatvedības datorprogrammu mikrouzņēmējiem – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. 2014.gada maijā līgums beidzās un VADIPATS papildpakalpojumiem arī priekš Mikrouzņēmumiem tika ieviesta maksa.

UZMANĪBU: Atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašlaik, SIA nav ļauts izmantot vienkāršā ieraksta uzskaites metodi līdz ar to arī vadipats.lv pagaidām neatbilst SIA vajadzībām.

Priekšrocības

Izmantojot sistēmu, lietotāji būtiski samazina uzņēmējdarbības riskus un iegūst virkni priekšrocības:

 • Vadipats.lv ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju normatīvajiem aktiem atbilstoša vienkāršā  ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēma.
 • Sistēma veidota, maksimāli domājot par lietošanas vienkāršību, un, lai pateicoties uzbūvei un lietošanas pamācībai, nerastos jautājumi vai ievades neskaidrības, līdz ar to tiktu novērsta kļūdu iespējamība vēlāk gatavojamās un iesniedzamajās atskaitēs.
 • Izrakstot rēķinus un veicot partneru uzskaiti izskausta lieka darba dublēšana.
 • Vadipats.lv uzskaites sistēmā iespējams augšupielādēt un elektroniski uzglabāt attaisnojuma dokumentu kopijas
 • Ar vadipats.lv sistēmas palīdzību iespējams automātiski sagatavot un iesniegt mikrouzņēmuma nodokļa pārskatu.
 • Izmantojot sistēmas iekšējo ziņojumu apmaiņu, iespējams efektīgi risināt arī sarežģītākus jautājumus un problēmas.
 • Sistēmā ir integrētas jaunākās likumdošanas prasības, kas, pateicoties tiešsaistes principiem, tiek uzturētas automātiski un ir pieejamas visiem sistēmas lietotājiem.

Alternatīvas

Arī šobrīd vadipats.lv lietotājiem vai potenciālajiem lietotājiem pieejamas dažādas sistēmas alternatīvas:

 • Ar roku aizpildot Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu ( laikietilpīgi, neefektīgi, neērti citu atskaišu gatavošanai, apgrūtinātas iespējas labot kļūdas, ierobežota mobilitāte).
 • Izmantojot Ms.Excel Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla alternatīvu (apšaubāma mājas datoru drošība).
 • Par maksu uzticot uzskaiti grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam.
 • Citas vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas alternatīvas tikai mikrouzņēmumiem neeksistē.

Cena

Visi sistēmas pamatpakalpojumi, jeb pamat-funkcionalitāte, lietotājiem pieejami BEZ MAKSAS (Pamat-funkcionalitātē ietilps viss, ko likumdošana prasa vienkāršā ieraksta grāmatvedības vešanai).

Vienkāršā ieraksta uzskaite Mikrouzņēmumiem, atbilstoši VADIPATS.lv principiem, ir un būs BEZ MAKSAS. Pieeja jebkuriem papildpakalpojumiem par taksācijas gadu ir maksas. Vienreizēja gada maksa ir EUR 7,- (500 kredītpunkti). Veicot šo maksājumu Mikrouzņēmumiem būs iespēja automātiski gatavot mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un augšupielādēt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā, kā arī būs pieejama pilna rēķinu izrakstīšanas moduļa funkcionalitāte. Tāpat Mikrouzņēmumiem būs pieejami arī visi nākotnes papildpakalpojumi.