vadipats.lv

Vadipats.lv sistēma Saimnieciskās darbības veicējiem

Vadipats.lv uzskaites sistēma ir vienīgā šobrīd Latvijā pieejamā DIY (Do it yourself) tipa pilna cikla tiešsaistes vienkāršā ieraksta uzskaites sistēma, kas izstrādāta pēc vairāku gadu pētījumiem, konsultējot individuālo komersantu un pašnodarbināto vajadzības, kā arī sadarbojoties ar Latvijas vadošajiem speciālistiem vienkāršās uzskaites un likumdošanas jomās.

Sistēmas atbilstību likumdošanai un piemērotību ir atzinusi Latvijas Grāmatvežu Asociācija un Latvijā atzīti mikrouzņēmējdarbības konsultanti. Tāpat tās funkcionalitāti pārbaudījuši jau vairāk kā 6500 lietotāji kopš 2010.gada 1.septembra.

Priekšrocības

Izmantojot sistēmu, lietotāji būtiski samazina uzņēmējdarbības riskus un uzlabo darbību, iegūstot virkni priekšrocības:

  • Sistēma veidota, maksimāli domājot par lietošanas vienkāršību, un, lai pateicoties uzbūvei un lietošanas pamācībai, nerastos jautājumi vai ievades neskaidrības, līdz ar to tiktu novērsta kļūdu iespējamība vēlāk gatavojamās un iesniedzamajās atskaitēs.
  • Vadipats.lv uzskaites sistēmā iespējams augšupielādēt un elektroniski uzglabāt attaisnojuma dokumentu kopijas
  • Ar vadipats.lv sistēmas palīdzību iespējams automātiski sagatavot un iesniegt atskaites un pārskatus
  • vadipats.lv uzskaites sistēmā ļoti ērti veikt sadarbības partneru uzskaiti un izrakastīt rēķinus, īpaši tāpēc, ka tādējādi tiek novērsta darba dublēšanās.
  • Izmantojot sistēmas iekšējo ziņojumu apmaiņu, iespējams efektīgi risināt arī sarežģītākus jautājumus un problēmas.
  • Sistēmā ir integrētas jaunākās likumdošanas prasības, kas, pateicoties tiešsaistes principiem, tiek uzturētas automātiski un ir pieejamas visiem sistēmas lietotājiem.

Alternatīvas

Arī šobrīd vadipats.lv lietotājiem vai potenciālajiem lietotājiem pieejamas dažādas portāla alternatīvas:

  • Ar roku aizpildot Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu (laikietilpīgi, neefektīgi, neērti citu atskaišu gatavošanai, apgrūtinātas iespējas labot kļūdas, ierobežota mobilitāte).
  • Izmantojot Ms.Excel Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla alternatīvu (mīnusi: mājas datoru drošība).
  • Par maksu uzticot uzskaiti grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam.
  • Izmantojot kādu no divām citām maksas vienkāršā ieraksta uzskaites sistēmām.
Svarīgi: Sākot ar 2017.gada 11.jūliju personas, kas saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus veic tikai bezskaidras naudas norēķunu veidā, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, var izmantot tikai kredītiestādes (bankas) izsniegtos konta izrakstus un saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevmu uzskaites žurnālu var nekārtot.

Cena

Visi sistēmas pamatpakalpojumi, jeb pamatfunkcionalitāte, lietotājiem pieejami BEZ MAKSAS (Pamat-funkcionalitātē ietilps viss, ko likumdošana prasa vienkāršā ieraksta grāmatvedības vešanai). Papildfunkcionalitāte ir maksas. Papildfunkcionalitātē ietilpst dažādas ērtības funkcijas piemēram atskaišu sagatavošana, rēķinu veidošana, attaisnojuma dokumentu glabāšana elektroniski utt. Jūs varēsiet izvēlēties pirkt vai nepirkt šos produktus.