vadipats.lv

Lielāks atbalsts mazo uzņēmumu attīstībai

Kā liecina "Lursoft" pētījums, šogad arvien palielinās jaundibināto uzņēmumu skaits: deviņos mēnešos reģistrēti 8724 jauni komersanti, un tas salīdzinājumā ar tādu pašu laikposmu pērn ir par 28,39% vairāk. Acīmredzot pretēji pagājušā gada kritumam iedzīvotāji patlaban uz nākotni skatās cerīgāk un ir sasparojušies sava biznesa sākšanai. Nenoliedzami ievērojamu artavu biznesa vides attīstībā devusi iespēja dibināt mazkapitāla jeb viena lata SIA un ar šo statusu saistītās priekšrocības: vairāk nekā ceturtā daļa jauno uzņēmumu ietilpst tieši šajā kategorijā.

Taču, ja uzņēmums dibināts ar mazu naudu, tā īpašniekam, visticamāk, nebūs arī lielas rocības biznesa pamatu būvēšanā un tālākajā attīstībā un nāksies lūkot pēc kāda papildu atbalsta ar atvieglotiem nosacījumiem. Tieši tādēļ, lai paplašinātu finansējuma pieejamību Latvijas mazajiem komersantiem, Ministru kabinets (MK) 5.oktobrī apstiprināja un 14.oktobrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.949 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"". Šie MK noteikumi viesa izmaiņas MVU izaugsmes aizdevumu programmā, ko administrē Hipotēku bankas Attīstības programmu pārvalde ALTUM.

Tagad aizdevumi pieejami arī pakalpojumu sniedzējiem


Jaunums ir tas, ka tagad programmas aizdevumi ir pieejami arī šādās nozarēs strādājošajiem mikrokomersantiem:

  • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
  • transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;
  • ēdināšanas pakalpojumi;
  • administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība;
  • izglītība;
  • māksla, izklaide un atpūta; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana.

Taču tūdaļ arī ļoti svarīga piebilde - ar ierobežojumu, ka aizdevumu kopējā summa vienam komersantam nepārsniedz 30 tūkst. latu. Kā redzams, programmas durvis, kaut gan ne ļoti plaši, bet tomēr nu ir atvērtas arī uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus. Programmas atbalsta saņēmēju loks ir paplašināts, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti, radītu jaunas darba vietas un motivētu iedzīvotājus iesaistīties uzņēmējdarbībā - tāds ir minēto izmaiņu pamatojums. Jo sākotnēji Izaugsmes aizdevumu programma bija paredzēta tikai ražošanas uzņēmumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbalstam.
"Programmas durvis, kaut gan ne ļoti plaši, tomēr nu ir atvērtas arī uzņēmumiem - pakalpojumu sniedzējiem."

Bet ir vēl viens iemesls. ALTUM vadītāja vietnieks Aleksejs Kaņējevs stāsta, ka grozījumi Izaugsmes aizdevumu programmā bija nepieciešami arī tādēļ, ka Hipotēku bankā jauni aizdevumi tagad tiek izsniegti tikai atbalsta programmās. Tādēļ uzņēmumiem, kuri darbojas ilgāk par trim gadiem, ja vien tie nav ražošanas sektora komersanti, kredīti nebija pieejami un starp atbalsta programmām veidojās pārrāvums. "Mums nebija produkta, ko piedāvāt, piemēram, iepriekšējās biznesa sācēju programmas dalībniekiem, jo daudzu dibinātie uzņēmumi šobrīd jau ir vecāki par trim gadiem, kas noteikti kā maksimālais slieksnis pašreizējā Starta programmā. Tālab Ekonomikas ministrija piekrita grozījumam, ka aizdevumiem līdz 30 tūkstošiem latu nav līdzšinējā nozaru ierobežojuma. (Ētisku apsvērumu dēļ aizdevumi arī turpmāk nav paredzēti ieroču un munīcijas, tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai, bīstamo atkritumu savākšanai, apstrādei un izvietošanai, azartspēļu un derību biznesam. Aizdevumi nav paredzēti arī sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbības nodrošināšanai, radio un televīzijas programmu izstrādei un apraidei, kā arī operācijām ar nekustamo īpašumu - red.). Tagad atbalsta programmas patiešām ir veidotas pa pakāpieniem: Starta programma biznesa uzsācējiem, Izaugsmes aizdevumu - uzņēmumiem bez vecuma ierobežojuma. Savukārt lielie uzņēmumi var startēt Konkurētspējas programmā, kur aizdevuma maksimālā summa ir 7,5 miljoni latu. Bet tas jau ir gluži cits komercdarbības segments."

Aizdevumi tiem, kuriem paaugstināts risks, bet nav parādu


Šā gada desmit mēnešos Izaugsmes aizdevumu programmā bija piešķirti 102 aizdevumi, lielākoties - ražošanas uzņēmumiem. Programmas ietvaros finansējumu var saņemt mazie, vidējie komersanti (arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības), kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Tāpat kā līdz šim programmas aizdevumi pilnā apjomā tiek piedāvāti apstrādes rūpniecības, ražošanas, mašīnbūves, kokapstrādes, transporta, būvniecības un citās nozarēs strādājošajiem sīkajiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem.

Uzņēmējiem ir pieejami divu veidu aizdevumi: investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem (t.sk. kredītlīnijām).

Kā aizdevuma galvotāji ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu. Aizdevumus nevar saņemt finansiālās grūtībās nonākuši komersanti un tie, kuriem ir nodokļu parādi.

A.Kaņējevs dalās novērojumos, ka kredītu ņēmēji, tāpat kā ALTUM Starta programmā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem kļuvuši daudz apdomīgāki un piesardzīgāki. Kaut arī aizdevuma augstākais slieksnis noteikts 300 tūkst. latu apmērā, viena aizdevuma vidējā summa ir aptuveni 60 tūkst. latu. Tādēļ pakalpojumu sniedzēji, kuriem aizdevumus tomēr nav ļauts izmantot pilnā apjomā, varbūt šo ierobežojumu nemaz sevišķi sāpīgi neizjutīs.

Kopējā Izaugsmes aizdevumu programmai piešķirtā summa ir 6,2 milj. latu; programmas īstenošanai ir piesaistīti Eiropas Investīciju bankas līdzekļi 70 milj. latu apmērā, kā arī Eiropas Investīciju fonda (EIF) garantijas. "Šīs garantijas ir pieejamas mazajiem uzņēmumiem - komersantiem, kuros strādā līdz 50 cilvēkiem. Garantijas ir bez maksas, un, pateicoties tām, aizdevums var būt lielāks nekā nodrošinājums. Tā ir liela priekšrocība," uzsver A.Kaņējevs. "Finansējums ir pieejams visās ALTUM programmās, tādēļ projekta iesniedzējiem nav vajadzības lieki steigties. Viņiem patiešām ir laiks apdomāt savu biznesa projektu, savu pieeju uzņēmuma nostiprināšanai, un tad var griezties bankā. Nauda nebeigsies arī nākamgad."

Runājot par mazo uzņēmumu atbalstu, bez uzmanības nevar atstāt Hipotēku bankas Mikrokredītu programmu. "Ar mikrokredītiem situācija ir ļoti interesanta: esam secinājuši - pat ja programma un aizdevuma summa ir ļoti maza (aizdevuma maksimālā summa līdz šim bija trīs tūkstoši, programmas kopējā summa - vairāk nekā 500 tūkstoši latu, un mēs to apguvām gada laikā), tās dotais efekts var būt ievērojams. Šobrīd ir izveidojies tāds kā pārrāvums līdz nākamajai programmai, kuru, iespējams, varētu finansēt no Šveices valdības līdzekļiem. Bet nevar teikt, ka programma ir apturēta, jo pašlaik to finansējam no ALTUM pašu līdzekļiem un uzņēmēju projektus pieņemam tik un tā. Līdzšinējā pieredze apliecinājusi, ka šīs programmas ietvaros projektu kvalitāte bijusi ļoti laba. Mikrokredīti ir pieejami ne tikai biznesa sācējiem, bet arī mazajiem uzņēmējiem ar ilgāku pieredzi, piemēram, apgrozāmo līdzekļu papildināšanai. Ir uzņēmēji, kuri atmaksājuši pirmo kredītu un saņēmuši atkal nākamo, lai iegādātos kādu jaunu iekārtu. Šeit ir atšķirība no grantu programmām, kur atbalstu var saņemt tikai vienu reizi."

Atbalsta programmu ietvaros šogad ALTUM piešķīris aizdevumus 50 milj. latu apjomā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir aptuveni par 20% vairāk.

Sīkāka informācija par atbalsta programmām Hipotēku bankā pieejama ALTUM interneta vietnē.

Pārpublicēts no www.lv.lv
no 23.11.2010
Raksta autors Mudīte Luksa