vadipats.lv

Ienākuma nodokļa avansa maksājumi

Tiem, kas savu saimniecisko darbību veic pirmo gadu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis vēl nav aktuāls, jo tiks aprēķināts sastādot gada ienākumu deklarāciju par taksācijas gadu. Bet, tie, kuri darbojas jau vairākus gadus, ir pazīstami ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksāšanu. Bet,  kas tad ir šis avansa maksājums, kā tas aprēķinās, ko ar to dara, ja mainās nodokļu maksāšanas kārtība?

Ienākumu nodokļa aprēķins

Iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības reglamentē likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 4.panta pirmās daļas 3.punkts.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli par taksācijas gadu aprēķina sastādot gada ienākumu deklarāciju, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. aprīlī (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta piektā daļa).

Aprēķinātais nodoklis patstāvīgi iemaksājams budžetā 15. dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.
Aprēķinātais nodoklis tiek samazināts par taksācijas gada laikā veiktajiem avansa maksājumiem.

Lai samazinātu pārsteigumu par nodokli pēc pirmā darbības gada noslēgšanas, ir iespējams brīvprātīgi veikt nodokļa avansa maksājumus (likuma 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 18.panta pirmā un septītā daļa). Turklāt mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāiesniedz „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma”, lai brīvi noteiktu avansa maksājumu. Šis pats aprēķins jāiesniedz līdz 1.aprīlim par noslēgto taksācijas gadu un balstoties uz šo aprēķinu avansa maksājumi turpmāk būs jāveic obligāti. Atšķirībā no brīvprātīgi noteiktās avansa summas pirmajam darbības gadam, nākošo gadu avansa summas tiek aprēķinātas pēc noteiktas kārtības.

Ienākuma nodokļa avansa maksājums

Pēc  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 18. panta otrai daļai un MK noteikumiem Nr 388 no 20.04.2010 ienākuma nodokļa avansa maksājums tiek noteikts pēc formulas:
+ Ar nodokli apliekamais ienākums (D3* 15.rinda vai D31* 31.rinda, vai D3* 07.rinda x 0,5)
-  Neapliekamais minimums  
- Atvieglojumi par apgādājamiem  
- Papildu atvieglojumi  
= Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis * nodokļa likme (proporcionāli palielinot, ja pirmstaksācijas periods nav bijuši pilni 12 mēneši )
- Avansa maksājums līdz 15.martam  
= Maksājamais avanss, ko sadala 3 daļās

Aprēķinātie avansa maksājumi iemaksājami budžetā  ne vēlāk kā 15.martā, ne vēlāk kā 15.maijā, ne vēlāk kā 15.augustā un ne vēlāk kā 15.novembrī.

Kas notiek ar avansa maksājumu, ja tiek piemērota savādāka nodokļu maksāšanas kārībām

Augstāk aprakstītā kārtība attiecās uz tiem, kas iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā pēc vispārējās kārtības. Taču bez tās ir vēl iespējams citas nodokļu maksāšanas kārtības:

  1. Patentmaksa
  2. Mikrouzņēmuma nodoklis
  3. Fiksētais ienākumu nodoklis.

Patentmaksas gadījumā - iedzīvotāju ienākumu nodoklis nav jāmaksā un avansa maksājumi nav aprēķināmi. Nodokli aizstāj daļa no avansā pērkamā patenta maksas.

Mikrouzņēmuma nodokļa gadījumā - iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek aprēķināts. To aizstāj daļa no aprēķināmā mikrouzņēmuma nodokļa.

Fiksētā ienākuma nodokļa gadījumā nodoklis tiek aprēķināts no ienākumiem un, sastādot gada ienākumu deklarācija, aprēķinātais nodoklis maksājams līdzīgi vispārējai kārtībai. Atšķirība ir, tā ka fiksētā nodokļa avansa maksājums nevar būt mazāks kā 25 lati un to veic līdz taksācijas gada 15.martam.

Vai var mainīt avansa maksājumu taksācijas gada laikā

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.pants nosaka, ka ja maksātājam ir būtiski mainījies darbības veids, ieņēmumu vai izdevumu struktūra vai samazinājies peļņas apjoms, nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem var mainīt, to pamatojot, bet avansa maksājumu nevar mainīt vairāk kā par 30%.

Gadījumā, ja pēc gada ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas, izveidojusies ienākuma nodokļa pārmaksa, tā, atbilstoši likmam "Par nodokļiem un nodevām" 28.panta 2.daļai, pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas nodokļu administrācijai un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes novirzāma nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā. Ņemot vērā uzsvaru uz pārbaudi, ja pieprasīta atmaksa, naudu nebūtu jāgaida ātrāk kā 3 mēnešu laikā. Tāpēc ieteicamākais to novirzīt citu nodokļu maksāšanai.

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
11.11.2010