vadipats.lv

Gada Ienākumu Deklarācija par 2011.gadu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka sākot ar 2012.gadu iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tajā skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2011.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% IIN likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem IIN nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar IIN apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts IIN, tajā skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN.

Aprēķinātais IIN budžetā jāiemaksā līdz 16.jūnijam. Bet, ja aprēķinātā IIN summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Ja maksātājs, iesniedzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju, vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto IIN, VID pēc iesniegtās deklarācijas pārbaudes veikšanas, pārmaksāto IIN atmaksā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Ja deklarācija par 2011.gada ienākumiem, lai saņemtu IIN pārmaksu, tiks iesniegta līdz 1.martam, VID trīs mēnešu periodu, kura laikā ir jāatmaksā pārmaksātais IIN, sāks skaitīt no 1.marta.

Avots: VID.gov.lv