vadipats.lv

Vadipats.lv Gada Ienākumu Deklarācija privātpersonām

Sākot ar 04.03.2011 vadipats.lv sistēmā ir pieejams automatizēts Gada Ienākumu Deklarācijas (GID) aprēķina modulis ne vien saimnieciskās darbības veicējiem, bet arī privātpersonām, kas neveic saimniecisko darbību.

Nodokļu maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no budžeta 2010.gadā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, to var izdarīt visa 2011.gada laikā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji 2011.gadā var iesniegt attaisnotos izdevumus apliecinošus dokumentus un lūgt veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļu pārrēķinu arī par 2009. un 2008.gadu.

Deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2010.gada ienākumu deklarāciju, atgūstamā nodokļa summa ir 26% no 150 latiem (2009.gadā - 23% no 300 latiem, 2008.gadā - 25% no 150 latiem), ja izdevumi ir apliecināti ar dokumentiem. Minētais ierobežojums neattiecas uz zobārstniecības pakalpojumiem (piemēram, zobu labošana, zobu higiēna), zobu protezēšanu un plānveida operācijām. Par šiem izdevumiem ar nodokli apliekamo ienākumu samazina taksācijas gadā pilnā apmērā, proti, par 2010.gadu atmaksā 26% no visas iztērētās summas, un tos nevar pārnest uz nākamajiem pieciem gadiem. Vairāk par attaisnotiem izdevumiem lasiet šeit.

Obligāti gada ienākumu deklarācija jāiesniedz personām, kas:

 • veikušas saimniecisko darbību;
 • guvušas ienākumus ārvalstīs;
 • guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas pārsnieguši 1 680 Ls (jeb četrkāršu gada neapliekamo minimumu);
 • guvušas ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā (piemēram, fiziskai personai pārdots augošs mežs vai kokmateriāli, saņemts ar nodokli apliekams valsts vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai u.c.).

Brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju ieteicams:

 • Tiem nodokļu maksātājiem, kuru ienākumiem gada laikā ir piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, piemēram, darba ņēmēji, pensionāri, kuriem pensija pārsniedz 165 latus, un ir bijuši attaisnotajiem izdevumi
 • Ja persona 2010.gadā strādājusi nepilnu gadu un tādējādi personai nav piemērots viss gada neapliekamais minimums pilnā apmērā.
 • Ja personai 2010.gadā nodokļu grāmatiņā nav bijusi ierakstīta apgādībā esoša persona un tādējādi nav piemēroti atvieglojumi par apgādībā esošu personu pilnā apmērā.
 • Gadījumos, kad persona ir pensionārs, kurš nav maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, vai arī bezdarbnieks, strādājis uz pusslodzi vai slimojis, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav maksāts vai tas ir neliels, bet ir veikti maksājumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
 • Gadījumos, kad attaisnotie izdevumi ir par kādu no ģimenes locekļiem (bērns, mazbērns, laulātais, vecāks, vecvecāks), kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs. Attaisnotajos izdevumos iekļaujamā summa par vienu personu nevar pārsniegt 150 latus.

Attaisnotos izdevumus nevar piemērot personu ienākumiem no mikrouzņēmuma (mikrouzņēmumā saņemtā darba samaksa), kā arī ienākumiem, par kuriem maksāta patentmaksa vai fiksētais ienākuma nodoklis.

Iesniedzot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem, tai ir jāpievieno attaisnojuma dokumenti, t.i., kases čeks un/vai kvīts, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, pakalpojuma veids un samaksātā summa. Ja maksājums ir veikts ar interneta starpniecību, tad nepieciešams bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts.

Maksājumu apliecinoši dokumenti nav nepieciešami par iemaksām pensiju fondā vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā Latvijā reģistrētajām apdrošināšanas kompānijām un privātajiem pensiju fondiem, jo tos VID saņem elektroniski.

Fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, 2011.gadā var iesniegt deklarāciju gan papīra veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski, izmantojot VID EDS.

Vienkāršota deklarācijas aizpildīšana

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1680 Ls, drīkst aizpildīt: deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem; tikai deklarācijas D 04.rindu Neapliekamie ienākumi.

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem: aizpilda deklarācijas D4 pielikumu; drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi un 07.rindu ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā.

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu: ziedojumus un dāvinājumus; iemaksas privātajos pensiju fondos; dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 08. vai 09.rindu.

Nodokļa iemaksāšana budžetā

Ja par taksācijas gadu ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad maksāšanas termiņi ir šādi:

 • ja nodokļa summa ir mazāka par 450 latiem, nodoklis jāiemaksā budžetā līdz 2011. gada 16. aprīlim;
 • ja nodokļa summa ir lielāka par 450 latiem, nodokli iemaksā budžetā trīs vienādos maksājumos – līdz 2011. gada 16. aprīlim, 16. maijam un 16. jūnijam.

Nodokļa pārmaksas atgūšana

Atbilstoši likumam par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (19.pants 4.daļa): Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, Valsts ieņēmumu dienests triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā maksātājam radušos starpību. Turklāt šobrīd uz GID veidlapas D jau norādītais konts kalpo par pamatu atmaksāt pārmaksu. Atsevišķs iesniegums nav nepieciešams.

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana vadipats.lv sistēmā

Vadipats.lv sistēma sagatavo sekojošas Gada Ienākumu Deklarācijas sadaļas:

 • Gada Ienākumu Deklarācijas pamat sadaļa – D;
 • Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi - D1 pielikums;
 • Ienākumi no saimnieciskās darbības - D3 pielikums;
 • Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem - D4 pielikums;
 • Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli -  D5 pielikums.

Sistēma nesagatavo sekojošas ļoti specifiskas Gada Ienākumu deklarācijas sadaļas:

 • Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi - D2 pielikums;
 • Fizisko personu (jūrnieku), kas ir nodarbinātas (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi, - D21  pielikums
 • Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā - D31  pielikums
 • Gada kapitāla pieaugums - D7 pielikums
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi - D8 pielikums

Gada Ienākumu Deklarācija privātpersonām tiek sagatavota balstoties uz ievadīto informāciju par gada ienākumiem un attaisnotiem izdevumiem no attaisnoto izdevumu reģistra un, ko pilnveido ar noteiktiem parametriem, kas nepieciešami atskaites precīzai sagatavošanai.

Aprēķins ir vadipats.lv sistēmas papildpakalpojums, kas nākotnē tiks piedāvāts par maksu, taču šobrīd tas BETA testēšanas versijā pieejams bez maksas. vadipats.lv komanda priecāsies saņemt ieteikumus vai atsauksmes attiecībā uz šo pakalpojumu.

Balstoties uz aprēķinu, lietotājam tiek sagatavota atskaite MS Exel formātā. Pagaidām VID EDS sistēma nenodrošina GID ievadi elektroniski ielasot gatavu failu, tāpēc lietotājiem sagatavotā atskaites informācija jāievada EDS vidē. Tikko VID EDS sistēma būs gatava pieņemt GID failu elektroniski, vadipats.lv sistēmā šādu failu sagatavos.

GID aprēķins pieejams vadipats.lv uzskaites sistēmā sadaļā „Atskaites”. Sīkāk lasiet sistēmas lietošanas pamācībā.

 

vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
04.03.2011