vadipats.lv

MK 1160 stāsies spēkā 01.07.2013

Izmaiņas grāmatvedības kārtošanā vienkāršā ieraksta sistēmā stāsies spēkā pēc diviem gadiem.

Šobrīd kartību regulē MK Nr.188 no 20.03.2007. Šos noteikumus aizstās MK Nr. 1160 no 13.10.2009, kas, sākotnēji tika plānots, stāsies spēkā 01.07.2011.

15.03.2011 Valdība nolēma par diviem gadiem atlikt spēkā stāšanās datumu jaunajiem noteikumiem.

Tādējādi jauno noteikumu spēkā stāšanās datums tiek pārcelts no šā gada 1.jūlija uz 2013.gada 1.jūliju.

Normatīva spēkā stāšanās pārlikta dēļ vairākkārt veiktajiem grozījumiem Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā.

Abiem MK noteikumiem nav būtiskas atšķirības vienkāršā ieraksta uzskaites vešanā.

 

vadipats.lv
28.03.2011
www.vadipats.lv