vadipats.lv

Mikrouzņēmums SIA vai SDV – 6 punktu analīze

Atbilstoši likumam par Mikrouzņēmuma nodokļi šo nodokļu maksāšanas kārtību var reģistrēt, gan VID reģistrētie saimnieciskā darba veicēji (individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona), gan sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ar noteiktiem ierobežojumiem: a) visi dalībnieki fiziskas personas, kas vienlaicīgi ir arī valdes locekļi; b) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu; c) darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem). Līdz ar to izvēle ir plaša un iespēju daudz, bet kuru no formām būtu izvēlēties vislabāk? Kāda būtu izdevīgākā un piemērotākā?

Pēdējā laikā par mikrouzņēmuma nodokli runāts, analizēts un dažādos semināros spriests ļoti daudz, tāpēc lieku riezi neanalizēsim pašu nodokļa maksāšanas kārtību vai likumus, kas saistīti ar šo nodokļu maksāšanas kārtību (arī vadipats.lv zināšanu krātuvē ir vairāki raksti par mikrouzņēmuma nodokli  piemēram šis). Šoreiz analizēsim to kāda atšķirība starp mikrouzņēmumiem SIA un SDV (saimnieciskā darba veicējs). Lai to izprastu vadipats.lv piedāvā SIA un SDV mikrouzņēmumu  6 punktu analīzi. Tāpat vadipats.lv sagatavojis analīzi par 9 būtiskākām niansēm, kuras nevajadzētu aizmirst nevienam, kas izvēlas mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtību. Šis nianses iespējams palīdzēs pieņemt lēmumu vai vispār izvēlēties mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtība.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtības saistīto juridisko formu atšķirību 6 punktu analīze:

Saimnieciskā darba veicējs:

 1. Ļoti vienkārša reģistrēšanās darbības uzsākšanai, nav nepieciešams sākuma kapitāls, dibināšanas dokumenti un nav reģistrācijas izmaksas.
 2. Nav nepieciešama grāmatvedības un dokumentu organizācija (kontu plānu, dokumentu apgrozības shēmu, grāmatvedības politikas, inventarizācijas kārtības utt). Par gada rezultātu nav jāsastāda gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējuma pārskats ar pielikumiem, naudas plūsmas un kapitāla plūsmas pārskats).
 3. Grāmatvedībai var lietot vienkāršā ieraksta metodi. LR Grāmatvedības standarti nav aktuāli. Turklāt SDV mikrouzņēmumiem ir pieļaujama tikai ieņēmumu uzskaite, neuzskaitot izmaksas (vadipats.lv nerekomendē uzskaitīt tikai ieņēmumus, jo tādējādi nākotne var rasties sarežģījumi mainīt nodokļu maksāšanas kārtības, reģistrēties par  PVN maksātāju vai izmantot iepriekš iegādātu pamatlīdzekļu nolietojumu).
 4. SDV varbūt sarežģījumi ar 500,- ls limita interpretāciju. Proti, šobrīd pat likumdevējs nevar skaidri noteikt vai attiecībā uz SDV minētajos 500,- ls tiek ieskaitīta arī SDV peļņa, kas nav izmantota uz gada beigām. Par to var strīdēties, bet jāspēj skaidri pierādīt, kādi nolūki ir uzkrājumam (piemēram iekārtu iegādei utt), lai tas netiktu iekļauts šajā summā un aprēķināts virs-limita maksājums, kas automātiski noved pie mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtības anulēšanas.
 5. Likumos definēts, tādējādi vienkārši nosakāma iespēja un proporcija personīgo īpašumu un lietu izmantošanai saimnieciskajai darbībai, atbilstoši kurai visas saistītās izmaksas attiecināmas uz saimniecisko darbību. Sarežģītākos gadījumos pietiek ar vienkāršu īpašnieka lēmumu.
 6. SDV bez mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtības eksistē virkne citu izdevīgu nodokļu maksāšanas alternatīvu. SDV nodokļu slogs ir vismazākais, tai pat laikā tieši SDV ir visjūtīgākie pret dažādām nodokļu izmaiņām, kas notiek likumdošanas izmaiņu rezultātā plānojot valsts budžetu. Piemēram, plānotās minimālās algas un kopējās sociālā nodokļa likmes izmaiņas tieši ietekmēs SDV ienākumus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību:

 1. SIA īpašnieki var būt tikai privātpersonas, turklāt īpašniekiem ir jābūt arī valdes locekļiem, saglabājot ierobežojumu attiecībā uz maksimālo darbinieku skaitu - 5.
 2. Uzņēmuma dibināšana ir sarežģītāka – jāsagatavo statūti, dibināšanas līgums vai lēmums. Lai dibinātu uzņēmumu nepieciešams sākuma kapitāls, kaut vai uzņēmuma dibināšanai, ja izvēlas maz -kapitāla SIA.
 3. Jāved grāmatvedības un dokumentu organizācija (kontu plānu, dokumentu apgrozības shēmu, grāmatvedības politikas, inventarizācijas kārtības utt). Jāgatavo gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējuma pārskats ar pielikumiem, naudas plūsmas un kapitāla plūsmas pārskats), kas ir pietiekoši dārgs prieks.
 4. Grāmatvedībā jālieto divkāršā ieraksta princips uz kuru pilnā apmērā attiecas LR grāmatvedības standarti. Līdz ar to faktiski jārēķinās ar papildus grāmatvedības kārtošanas izmaksām grāmatveža algošanai.
 5. Likumā skaidri definēts un izprotams 500 ls ierobežojums, tādējādi SIA peļņa neietilpst šajā limitā un dividendes no peļņas ir izmaksājamas ieturot IIN par ienākumu no kapitāla 10%.
 6. SIA gadījumā daudz striktāk nodalīti personiskai un saimnieciskai darbībai izmantojamie īpašumi un mantas. Tā kā SIA ir juridiska persona, dažādu izmaksu attiecināšanas uz saimniecisko darbību nepieciešams dokumentāls pamatojums – līgumi, vienošanās.

9 būtiskākās nianses izvēloties mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtību

 1. Mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtība neattiecas uz PVN  - pārsniedzot PVN minimuma slieksni, kas pagaidām ir 10 000 LVL, ir jāreģistrējas par PVN maksātāju un uzskaite jāveic pilnvērtīgi, lai varētu VID iesniegt normālu PVN deklarāciju. Šis faktiski nozīmē, ka atvieglota uzņēmuma administrācijas un nodokļu maksāšanas kārtība pieejama tikai uzņēmumiem, kas pilnvērtīgi ar maksimālo algu nodarbina tikai 2 cilvēkus ne ilgāk par 10 mēnešiem (500*2*10=10 000). Kad limitu palielinās līdz 35 000 LVL situācija mainīsies.
 2. Nevar precizēt deklarācijas – riezi ceturksnī iesniegtās mikrouzņēmuma nodokļu deklarācijas nav iespējams vēlāk precizēt, kas nozīmē, ka ja darbiniekam alga un kādu iemeslu dēļ būs norādīta kļūdaini, tad to labot vairs nebūs iespējams.
 3. Jebkuras ar saimniecisko darbību tieši nesaistītas izmaksas, kuras saistītas ar darbiniekiem vai īpašniekiem tiek ieskaitītas 500,- LVL limitā, piemēram, dienesta automašīnas lietošana personīgām vajadzībām, privātām vajadzībām lietojams telefons u.c. izdevumi. Īpaši piesardzīgi ar šo vajag apieties SDV, jo bieži vien līdzekļi tiek izmantoti īpašnieka vajadzībām, kas nav ar saimniecisko darbību saistītas izmaksas.
 4. Pieteikties mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtībai ar esošu uzņēmumu var tikai līdz 15.12.2010. Nodibinot jaunu SIA vai SDV mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtībai var pieteikties reģistrācijas mirklī. Atteikties no mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtības var tikai ar nākošo taksācijas gadu.
 5. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbinieki zaudē tiesības saņemt saņemt atvieglojumus (par apgādājamiem, nepaliekamo minimumu). Darbiniekiem rakstiski jāpiekrīt, ka uzņēmums ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbinieks var strādāt vairākos mikrouzņēmuma nodokļa maksātājošos uzņēmumos vienlaicīgi.
 6. Mikrouzņēmuma nodoklis darbiniekiem sola niecīgas sociālās garantijas– kaut arī mikrouzņēmuma nodoklis ietver sevī arī VSAOI komponenti 65% no 9% nodokļa, aprēķini rāda, ka VSAOI maksājumi ir niecīgi, tāpēc darbiniekiem pašiem būtu papildus jādomā gan par savu veselības gan pensijas apdrošināšanu, izmantojot, gan apdrošināšanas sabiedrību, gan banku 3 līmeņa, gan brīvprātīgās VSAOI veikšanas. Turklāt uzmanību jāpievērš sezonāla darba gadījumiem, kur ienākuma, attiecīgi arī mikrouzņēmuma nodokļa (9%), sezonalitātes dēļ var izrādīties, ka sociālās garantijas noteiktā brīdī nav vispār, neatkarīgi no tā, ka alga faktiski izmaksāta.
 7. Mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem nav tiesības uzskatīt un izmantot pārnesamos zaudējumus – mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumus nevar pārnest uz nākamajiem taksācijas gadiem. Ja mikrouzņēmums iepriekš bijis UIN vai IIN maksātājs, mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšana neatgriezeniski dzēš iepriekšējos gados uzkrātos zaudējumus. Tas nozīmē, ka vēlāk atgūstot attiecīgi UIN vai IIN maksātāja statusu, mikrouzņēmums tos nevarēs izmantot. Tāpat mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs zaudējumus nevar pārnest uz citu grupas dalībnieku.
 8. Ar laiku visas atšķirības, kas šobrīd ir SDV un SIA mikrouzņēmumiem tiks nolīdzinātas un pielīdzināta dārgākajam variantam. To apliecināja Finanšu ministrijas pārstāvis Ekonomikas ministrijas vebinārā Mikrouzņēmuma nodokļa likums (kas notika 24.11.2010). Proti, pastāv iespēja, ka mikrouzņēmumiem SIA dividendēm piemēro paaugstinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi (IIN apmērā), kā arī SIA piemēro visus mikrouzņēmuma nodokļa likumā paredzētos SDV ierobežojusī.
 9. Šobrīd mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtība diemžēl bieži vien tiek piemērota nevis kā iespēja ērti un lēti uzsākt uzņēmējdarbību, bet kā lēts nodokļu optimizācijas veids. Tomēr arī finanšu ministrija nav akla un gadījumā, ja tas apdraudēs finanšu plānu izpildi, līdzīgi kā kādreiz slavenās IIN 6 pazīmes par darba attiecībām, likums var tikt mainīts, vai izstrādātas likumdošanas prasības. Tas noteikti ierobežos optimizācijas centienus, kā arī apgrūtinās šo ērto nodokļu maksāšanas vedu, piemēram atgriežoties pie kādreiz aktuālās prasību par darba samaksas proporciju apgrozījumā vai ierobežojot saistītās darbības un ieņēmumu pārdali radniecīgos uzņēmumos ar dažādu nodokļu maksāšanas kārtību utt. To ka likums var tikt mainīts nosaka arī pats likums, kam paredzēts darbības laiks līdz 01.10.2011, līdz kuram Ministru kabinetam ir jāiesniedz Saeimai ziņojums par likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, īpaši attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību mikrouzņēmumu darbiniekiem.

Balstoties uz iepriekš aprakstīto vadipats.lv iesaka mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtību neizmantot tikai nodokļu optimizācijas nolūkos un izvēloties piemērotāko variantu, balstīties tikai uz pamatotu analīzi, nevis ieteikumiem vai citu piemēram.

Nobeigumā, piedāvājam visiem ļoti savdabīgu rakstu par šo tēmu ar nosaukumu: "Nosapņots farss «Kā Pēteris gribēja kļūt par mikrouzņēmēju»" (Jānis Taukačs, SORAINEN partneris un Nodokļu prakses grupas vadītājs Baltijas valstīs un Baltkrievijā, 2010. gada 28. novembris, http://db.lv/r/354-blogi-viedokli/355-blogi/481-janis-taukacs/232024-nosapnots-farss-ka-peteris-gribeja-klut-par-mikrouznemeju)

>>>>>>>

(Priekškars ciet. Uvertīra. Tālumā dzirdams ieslēgts radio.)

Dombrovska un Kampara kundzes (fonā runā patriotisku priekšvēlēšanu runu): Latvijā mazajiem uzņēmējiem tagad būs viss labi! Piemēram, ja lauksaimnieks Pēteris konsultēs citus amata brāļus gada laikā par ne vairāk kā Ls 70 000, tad nomaksās 9% un dzīvos bez bēdu.

Fonā piebalso arī koris «9.Saeima»: Bez bēdu, bez bēdu! Redz, kur ir labais likums! Balsojiet par mūūūms!

(Priekškars atveras. VID pieņemšana zāle.)

Pēteris: Labdien, dārgais VID! Gribēju te kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs reģistrēties. Dzirdēju, ka esot krietni izdevīgāk kā līdz šim, ja man nav pārāk daudz pirkumu, lai varētu pārdot savas konsultācijas.

Jezdakova kungs: Jā, Pēteri, laikus esi atnācis! Līdz 15.decembrim jāpiesakās. Lūdzu, te vajadzētu aizpildīt veidlapiņu. Vienīgi Tu kā individuālais komersants varēsi 9% nodokli maksāt no Ls 500 mēnesī (Ls 6 000 gadā), nevis no Ls 70 000.

Pēteris: Kā tad tā?

Jezdakova kungs: Nu, tā mēs te ar kolēģiem apspriedāmies un nolēmām.

Pēteris: Bet Dombrovska un Kampara kundzes un viss 9.Saeimas koris, tak’ pirms vēlēšanām dziedāja, ka būs 9% no Ls 70 000! Es arī tad par viņiem nobalsoju. Uzmeta?

Jezdakova kungs: Neko nezinu, ko kurš teicis. Likumā, re, kur sīkiem burtiņiem rakstīts: pašnodarbinātais = īpašnieks, bet īpašnieks = darbinieks, bet darbinieks nevar saņemt vairāk kā Ls 500 mēnesī, savādāk jāmaksā 20% par pārsniegumu.

Pēteris: Bet es ar to likumu lasīju! Tur arī rakstīts, ka darbinieks strādā uz darba līguma pamata. Vai lai tādu pats ar sevi slēdzu? Es mēdzu ar sevi sarunāties, bet nedomāju, ka tam būs tik nopietnas juridiskas sekas.

Jezdakova kungs: Dari kā gribi, bet 9% no Ls 70 000 es tev nedošu.

Pēteris (kliedz, kad apsardze viņu velk prom no apmeklētāja krēsla, kuru viņš atteicās pamest, līdz nav panākta taisnība): Bet kā tad ar likuma anotāciju, interpretāciju pēc likuma mērķa un jēgas, ne tikai gramatiski (kāds pagasta juristiņš viņam esot samācījis vārdu teleoloģiskā interpretācija nozīmi)!!! Nu tad es aiziešu dibināt SIA un tik un tā piemērošu tos nolādētos Ls 70 000!

Jezdakova kungs: Tad ej un tiesājies, bet 15.decembra termiņu tu nokavēsi, tāpēc visu nākamo gadu dzīvosi bez 9%! Pēc gada, kad būsi panācis taisnību, varbūt šāda nodokļa vairs nemaz nebūs. Nākošais!
(Pēteri iznes no VID. Priekškars aizveras. Tā priekšā paliek gulta, kurā guļ Pēteris)

Pēteris (nakts vidū pamostas viss aukstos sviedros un izberzē acis): Labi, ka tas bija tikai murgs. Bet varbūt arī nē... Pagriezīšos uz otriem sāniem – varbūt Dombrovska un Kampara kundzes kaut ko labu pateiks...

(Zālē skan pašķidri aplausi. Publika neizpratnē pamet zāli – vai Pēteris tā arī nekļuva par mikrouzņēmumu un turpināja saņemt samaksu bez papīriem?)

>>>>>>>>

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
01.12.2010