vadipats.lv

Patentmaksa - "Mēnešbiļete" pašnodarbinātajiem

No 2010.gada 1.janvāra, atsevišķās nozarēs saimniecisko darbību veicoša, fiziska persona var izvēlēties iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vietā veikt vienu avansa maksājumu – patentmaksu.

Patentmaksu var maksāt par 1, 3, 6 mēnešiem vai 1 gadu. Maksājamo summu mēnesim nosaka teritorija (Rīgas/pārējās), kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, un darbības veids. Tā ir robežās no 30 līdz 70 Ls/mēn. Ja tiek veikti vairāki darbības veidi vai darbošanās notiek gan Rīgas, gan citās teritorijās, tad jāmaksā ir augstākais iespējamais. Piemēram, bērnu auklei, kas pieskata bērnus gan Rīgas (50 Ls/mēn.), gan ārpus tās (30 Ls/mēn.), patentmaksa būs augstākā no minētajām, t.i. 50 Ls/mēn.

Grāmatvedība - Patentmaksu maksājošajam ir jāveic ieņēmumu uzskaiti, kas praktiski nozīmē žurnāla iekārtošanu atbilstoši VID noteiktajam, kur reģistrē kārtas nr., dokumenta nr. un datumu, darījuma aprakstu, darījuma summu un attiecīgi citu papildinformāciju. Ieņēmumus var ļoti ērti uzskaitīt arī vadipats.lv uzskaites sistēmā.

Personai, kas izvēlējusies maksāt patentmaksu, ir pēc klienta pieprasījuma jāizraksta reģistrēto kvīti. Kases aparāts nav nepieciešams.

Ierobežojumi
1.    Nevar reģistrēties kā PVN maksātājs. No tā izriet otrais punkts.
2.    Prognozētie ieņēmumi nedrīkst nepārsniegt 10 000 Ls gadā.
3.    Nevar nodarbināt citus.
4.    Patentmaksu var izvēlēties tikai likumā noteikto darbību veicēji. Tabulu ar visiem darbības veidiem un attiecīgajām patentmaksām var apskatīt ŠEIT.

Raksts pārpublicēts no
www.pasnodarbinatie.lv

07.09.2010