vadipats.lv

Paziņojums par ienākumiem termiņš - 1.februāris

Atgādinām, ka līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim VID iesniedz paziņojumu par taksācijas gadā:

  1. fiziskajai personai uz darba attiecību pamata izmaksātajiem ar algas nodokli apliekamajiem ienākumiem;
  2. fiziskajai personai izmaksātajiem ar IIN apliekamajiem ienākumiem, kas nav saistīti ar tās darba attiecībām, no kuriem nodoklis nav jāietur ienākuma izmaksas brīdī;
  3. fiziskajai personai izmaksātajiem ar nodokli neapliekamajiem ienākumiem.

Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām VID iesniedz:

  • komersanti (SIA, AS utt);
  • individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības);
  • kooperatīvās sabiedrības;
  • nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības;
  • iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi;
  • fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas.

Atgādināsim, ka pie fiziskajām personām, kurām izmaksāti ar IIN apliekamie ienākumi, kas nav saistīti ar darba attiecībām, un no kuriem nodoklis nav jāietur ienākuma izmaksas brīdī, pieskaitāmas fiziskās personas - saimnieciskās darbības veicēji, kā arī pašnodarbinātie - profesionālās darbības veicēji, t.sk. notāri, revidenti, u.c.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.899 (no 21.09.2010) "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība" 120.punktu minētais paziņojums nav jāiesniedz par fiziskās personas īpašumā esošam individuālajam uzņēmumam (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecībai) vai IK izmaksātajām summām.

Informācijas avots - publicētās VID atbildes
www.vadipats.lv
31.01.2011