vadipats.lv

PVN slieksnis 2011.gadā Ls 35 000 (papildināts)

2010.gada 16.decembrī valsts prezidents izsludinājis grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", kas cita starpā palielina silksni, no kura jāreģistrējas par PVN maksātāju no Ls 10 000 līdz Ls 35 000.

Sākot no 2011.gada mikrouzņēmēji – saimnieciskā darba veicēji var beidzot paplašināt savu darbību nebaidoties tā rezultātā pārsniegt Ls 10 000 gada apjomu.

Nebūt par PVN maksātāju ir izdevīgi tiem, kam saimnieciskās darbības veikšanai nav nepieciešamas lielas preču un pakalpojumu iegādes un kuru klienti pamatā ir privātpersonas. Piemēram IT pakalpojumu sniedzēji mājsaimniecībām. Tādējādi šie saimnieciskās darbības veicēji ir konkurētspējīgāki par PVN tiesu.

Toties tiem, kam klienti pamatā ir uzņēmumi vai nepieciešamas ievērojamas preču iegādes, piemēram, preču tirdzniecība, ir izdevīgi PVN maksātāja statuss neatkarīgi no darījumu apjoma.

Tāpat kā līdz šim, ja apgrozījums nepārsniedz Ls 10 000 PVN deklarācija iesniedzama reizi pusgadā, ja nepārsniedz Ls 35 000 – reizi ceturksnī, bet gadījumā, ja apgrozījums ir lielāks par Ls 35 000 PVN deklarācija iesniedzama ik mēnesi.

PVN maksāšana jāreģistrē VID brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu par reģistrāciju PVN apliekamo personu reģistrā (šeit veidlapa). JA UZSKAITE TIEK KĀRTOTA PĒC VIENKĀRŠĀ IERAKSTA METODES, REĢISTRĒJOTIES PAR PVN MAKSĀTĀJU, IR PAMATS, IESNIEDZOT PIETEIKUMU, ATZĪMĒT, KA ARĪ PVN TIKS UZSKAITĪTS PĒC NAUDAS PRINCIPA - ATZĪMĒJOT ĶEKSĪTI 21.JAUTĀJUMAM.

Atgādinām, ka vadipats.lv sistēmā jau tagad var vest PVN uzskaiti, kā arī uzturēt PVN uzskaites žurnālu pēc naudas principa. 2011.gada pirmajā pusē paredzēts piedāvāt lietotājiem automātisku PVN atskaišu sagatavošanu.

Aktuālās likuma izmaiņas:

Aizstātas 2.panta 9.1 daļā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "35 000 latu", proti,

(91) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji saskaņā ar šā likuma 3.panta 5.3 daļu nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pirms šā likuma 3.panta 5.3 daļā noteiktā sliekšņa pārsniegšanas, tie līdz reģistrācijas brīdim Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā aprēķina nodokli no apliekamo darījumu vērtības, kas pārsniedz 35 000 latu. Aprēķināto nodokli no apliekamo darījumu vērtības, kas pārsniedz 35 000 latu, iekļauj minētajā vērtībā.

Aizstātas 3.3 panta 5.3, 5.4 un 5.6 daļā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "35 000 latu", proti,

(53) Fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un nemaksāt nodokli valsts budžetā, ja to veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 35 000 latu.

(54) Fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts šā likuma 3.panta 5.3 daļā noteiktais slieksnis — 35 000 latu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

(56) Fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji var nepiemērot šā panta 5.4 daļu, ja pēc viena darījuma, ar kuru pārsniegts šā panta 5.3 daļā noteiktais reģistrācijas slieksnis, turpmāko 12 mēnešu laikā nav paredzēts veikt citus apliekamus darījumus, kuru kopējā vērtība pārsniegtu 35 000 latu. Šajā gadījumā minētā persona iemaksā nodokli valsts budžetā šā likuma 2.panta 9.1 daļā un 12.panta 1.10 daļā noteiktajā kārtībā, nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
17.12.2010