vadipats.lv

Reģistrējam SDV vai pašnodarbināto

Mikrouzņēmējdarbība ir vienkārša un pieejama ne vien uzskaites dēļ, bet arī tāpēc, ka to viegli reģistrēt – nodibināt. Nav vajadzīgi rakstiski lēmumi, statūti, pamatkapitāls. Iepriekš rakstījām par to kā reģistrēt individuālo komersantu (skatīt šeit). Šoreiz aprakstīsim procesu ar VID reģistrējamiem mikrouzņēmumiem, piemēram saimnieciskā darba veicējs un pašnodarbinātā persona.

Dokumentu aizpildīšana un iesniegšana kopumā aizņem mazāk kā divas stundas un viss tiek darīts par brīvu. Darbību var piereģistrēt 10 dienu laikā.

Aprakstīsim īsumā, pa soļiem reģistrācijas procesu:

 1. Jāreģistrējas 30 dienu laikā pēc savas saimnieciskās darbības uzsākšanas vai līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (gada minimālā alga).
 2. Jādodas uz VID teritoriālās iestādes nodaļu pēc savas dzīvesvietas.
 3. Jāaizpilda un jāiesniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas pieteikuma veidlapu (veidlapa iegūstama gatava VID uz vietas)
 4. Jāuzrāda Pase.
 5. Atkarībā no saimnieciskās darbības veida jāiesniedz arī šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
  1. persona, kas saņem autoratlīdzību - dokuments, kas apliecina autoratlīdzības saņemšanu;
  2. persona, kas veic individuālo darbu, - reģistrācijas apliecību vai patentu;
  3. zvērināts notārs - tieslietu ministra rīkojums par zvērināta notāra iecelšanu vai tieslietu ministra paziņojums par iekļaušanu zvērinātu notāru sarakstā;
  4. zvērināts advokāts - Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegta apliecība;
  5. zvērināts revidents - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegts zvērināta revidenta sertifikāts;
  6. prakses ārsts - ārsta sertifikāts un ārsta prakses reģistrācijas apliecība, kuru izsniegusi Latvijas ārstu biedrība, ārsta prakses telpu īres līgums vai apliecinājums par īpašuma tiesībām uz ārsta prakses telpām;
  7. prakses farmaceits, prakses veterinārārsts un prakses optometrists - dokuments, kas apliecina tiesības uzsākt attiecīgo praksi;
  8. zvērināts tiesu izpildītājs - dokuments, kas apliecina iecelšanu amatā;
  9. pārējie - citi dokumenti, kas apliecina saimniecisko darbību, piemēram, īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošs dokuments, Valsts zemes dienesta izsniegta licence.

Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta 10 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas.  Pēc reģistrācijas apliecības saņemšanas ir reģistrēta arī vispārējā nodokļu maksāšanas kārtība. Citas nodokļu maksāšanas kārtības īpaši jāpiesaka VID.

Mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas kārtība piesakāma uzreiz iesniedzot pieteikumu. VID 5darba dienu laikā, pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu pieņem lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst kritērijiem un ierobežojumiem un tādēļ tam nevar piešķirt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Ja pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt mikrouzņēmumu kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, šo lēmumu nosūta nodokļu maksātājam dienas laikā pēc tā pieņemšanas. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu, tad jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu.

Fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtības reģistrēšana ir sarežģītāka, jo dažādi tiek interpretēta likuma noteikumi par profesionālās darbības nereģistrēšanu. Ir bijuši precedenti, kad vienus un tos pašus darbības veidus vienā teritoriālajā VID iestādē atļauj, bet citā neatļauj. Tāpēc uzreiz līdz ar saimnieciskās darbības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu ar VID amatpersonu būtu jādiskutē par Fiksētā nodokļa maksāšanas kārtību un tās iegūšanu konkrētajā gadījumā. Citkārt mikrouzņēmējs informē VID ar iesniegumu par vēlmi maksāt fiksēto nodokli līdz 1. februārim un gadījumā, ja VID izpratnē konkrētajā gadījumā tas nav pieļaujams, tiks saņemts atteikums rakstiski, taču tas nav reglamentēts, tāpēc par šo jautājumu pašiem būtu lieku reizi jāpainteresējas. Jūs varat justies mierīgi tikai, ja esat saņēmuši uz reģistrēto adresi rakstisku lēmumu par Fiksētā nodokļa maksāšanas kārtības piemērošanu jūsu saimnieciskai darbībai. Turklāt paziņojums par vēlmi maksāt fiksēto nodokli VID jāsniedz katru gadu.

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
23.10.2010