vadipats.lv

Rekvizītu prasības attaisnojuma dokumentam

11.05.2011 oficiāli publicēti grozījumi likumā "Par grāmatvedību". Grozījumi paredz noteiktas izmaiņas attaisnojumu dokumentam, tai skaitā gadījumus , kad saimnieciskos darījumus apliecinošus dokumentus nevajadzēs pašrocīgi vai elektroniski parakstīt, bet parakstu varēs aizvietot ar cita veida informāciju, piemēram, elektronisku autorizāciju.

Obligātie rekvizīti

Atbilstoši likumam (7.p), kas saskaņots ar likumu par PVN par obligātajiem dokumenta rekvizītiem kalpo:

 1. Dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, - vārds un uzvārds;
 2. Dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, - personas kods (ja personai tāds piešķirts);
 3. Ārējam attaisnojuma dokumentam - arī juridiskā adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, - arī personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese;
 4. Dokumenta veida nosaukums;
 5. Dokumenta datums;
 6. Dokumenta reģistrācijas numurs,
 7. Paraksts (izņemot likuma 7.1 pantā minētos gadījumus (skatīt zemāk)),
 8. Atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem - arī citi tiesību aktos noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti,
 9. Saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, - norādot vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi,
 10. Saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (daudzumi, summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos - arī cita informācija par saimniecisko darījumu.

Paraksts

Ar grozījumiem ir precizēts ārējā attaisnojuma dokumenta termins - par ārēju attaisnojuma dokumentu uzskatāms dokuments, kas sastādīts citā uzņēmumā, kā arī tāds dokuments, kas sastādīts pašu uzņēmumā iesniegšanai citam uzņēmumam. Visi pārējie attaisnojuma dokumenti uzskatāmi par uzņēmuma iekšējiem attaisnojuma dokumentiem.

Ja attaisnojuma dokuments ir papīra formā, dokumentā rekvizīts „paraksts” noformējams, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likuma prasības.

Elektroniskajā attaisnojuma dokumentā rekvizīts paraksts noformējams, ievērojot Elektronisko dokumentu likuma prasības.

Iekšējie attaisnojuma dokumenti var nesaturēt rekvizītu „paraksts” (7.1 pants), ja to ir apliecinājusi (autorizējusi) par saimnieciskā darījuma veikšanu un iekšējā attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

Ārēju attaisnojuma dokumentu var nesaturēt rekvizītu „paraksts” tikai, ja:

 1. Dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību pamato cits ārējs dokuments, kam ir juridisks spēks.
 2. Dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību apliecina par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību dokumenta saņēmēja atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā,
 3. Dokuments kalpo par pamatu izpildītam maksājuma uzdevumam (rīkojumam), ko maksājuma pakalpojuma izmantotājs izsniedz maksājumu pakalpojumu sniedzējam.
 4. Dokumenta saimnieciskā darījuma esamību un informācijas pareizību apstiprina izpildīta maksājuma pakalpojuma izmantotāja - konta izraksts.

 

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
16.05.2011