vadipats.lv

Kādi nodokļi jāmaksā zemnieku saimniecībai?

Sākot ar 2012.gadu mainīsies nosacījumi un likums, kas reglamentēs zemnieku saimniecību turpmāko darbu. Taču līdz tam vēl ir laiks un jāievēro pašreizējie nodokļu likumi. Jāpiebilst, ka līdz 15. decembrim varēja pieteikties arī mirkonodokļa maksātāja statusam.

Pēc zemnieku saimniecības (ZS) reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā jādodas uz Valsts ieņēmumu dienestu un jāpaziņo, vai tā būs iedzīvotāju (IIN) vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksāt izvēlas, ja kārto vienkāršo grāmatvedību (kases princips). IIN likme ir 25% no peļņas. Ar nodokli neapliek ieņēmumus 2000 latu apmērā.

Uzņēmumu ienākuma nodokli izvēlas maksāt, ja kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību (uzkrāšanas princips - bilance, peļņas zaudējumu aprēķins (P/Z)), tad maksā 15% no peļņas. Šajā gadījumā piemēro arī atlaidi 10 latu apmērā par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.

Zemnieku saimniecības īpašnieks ir pašnodarbinātais, ja nav iecelts pārvaldnieks, kas veic vadības funkcijas. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maksā no minimuma Ls 200 mēneša peļņas 31.52%, t.i., 63.04 lats. Ja 200 latu mēnesī nesanāk, tad par to mēnesi neko nemaksā. Zemnieku saimniecības īpašnieki, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīdi, nav obligāti sociāli apdrošināmās personas. Tātad šajā gadījumā var izvēlēties maksāt vai nemaksāt VSAOI.

Ja ZS īpašniekam ir pārvaldnieks, tad zemnieks var noslēgt ar savu ZS darba līgumu un maksāt algu. Vispārējā gadījumā VSAOI ir 35,09% - 24,09% maksā darba devējs no saviem līdzekļiem, 11% ietur no algas. No algas maksā arī 25% algas nodokli. Maksājumus veic arī par katru darbinieku. Darba devējs ZS maksā arī par katru darbinieku uzņēmējdarbības valsts riska nodevu Ls 0,25. Ja noteikts normālais darba laiks - 8 stundas dienā vai 40 stundas nedēļā, tad algu nedrīkst noteikt mazāku par miniālo - 200 latiem mēnesī.

Ja zemnieku saimniecība veic ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamus darījumus, kas iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz Ls 35 000, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā PVN maksātājam un turpmāk, pārdodot savu ražojumu, precei jāpievieno 22% PVN, kuru pārskaita budžetā pēc PVN deklarāciju iesniegšanas.

Lauksaimnieks, nododot paša ražotu, neapstrādātu lauksaimniecības produkciju lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam, saņem no tā kompensāciju. Minētā kompensācija par nodokli, ko lauksaimnieks samaksājis, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam nodošanai paredzētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nodrošināšanai, ir 14% no piegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtības.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs var saņemt atlaidi par akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru gadu laikposmā no 1. maija līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.
ZS var izvēlēties kļūt arī par mikronodokļa (9%) maksātāju. Tādā gadījumā līdz 15. decembrim bija jāiesniedz par to pieteikums Valsts ieņēmumu dienestam, termiņš neattiecas uz jaunu zemnieku saimniecību dibināšanu.

SVARĪGI ZINĀT!

Ar 2013. gada 1. jūliju spēku zaudēs likums "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību".

Ar 2012. gada 1. janvāri spēkā stāsies Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums.

Ar 2012. gada 1. janvāri jaunus individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības uzņēmumu reģistrā nereģistrēs.

Zemnieka vai zvejnieka saimniecībai līdz 2013. gada 30. jūnijam jāveic kāda no šādām darbībām:

  1. jāpiesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecība ierakstīšanai komercreģistrā;
  2. Jāpārveido par cita veida komercsabiedrību (SIA) un jāpiesaka attiecīgā komercsabiedrība ierakstīšanai komercreģistrā;
  3. jāpiesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālais komersants (IK);
  4. jāveic zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidācija un jāpiesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidācija ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā.

 

Raksts sagatavots, par pamatu izmantojot Jadvigas Neilandes rakstu: "Kādi nodokļi jāmaksā zemnieku saimniecībai" no 13.12.2010

Raksta avots:  www.lv.lv